เรียนท่านสมาชิก เนื่องด้วย บริษัทอัลทิมาไลฟ์ เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
พร้อมทั้งยังมีโรงงาน DOD ที่ ถูกควบคุมในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการ
กรอกรายละเอียด และยืนยันตัวตน ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือ
ท่านสมาขิก ในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมีข้อส่งสัยให้ติดต่อ ผ่านทาง Line ทีมงาน

 

สมัครสมาขิก Ultimalife ระดับสมาชิก

สินค้าคุณภาพ เพื่อสุขภาพ จากโรงงานผลิต โดยตรง

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

- ได้ซื้อสินค้า ในราคาสมาชิกดูแลสุขถาพตัวเอง
ในราคา ถูก

- สามารถสร้างรายได้ ขั้นแรก จาการนำสินค้า
ไป บอกต่อ พร้อมสร้าง กำไรในการขาย

 

วิธี ลงทะเบียน สมาชิกอัลทิมาไลฟ์

- กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อลงทะเบียน
บริหารจัดการ ผัง และ รายได้ ให้ กับ สมาชิก
นักธุรกิจ Ultima Life ผ่านระบบอัตโนมัติ

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามความเป็นจริง

- กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น

- ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของ
บริษัทอัลทิมาไลฟ์ มาก่อน


หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูล
การสมัครกรุณาติดต่อเรา
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตาม
ช่องทางที่ให้ไว้ ภายใน 24 ชม.


ขออภัยมา ณ . ที่นี้ ที่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
เพื่อ ผลประโยช์ ของท่าน
  • ใส่เลข 13 หลักให้ครบนะคะ